Ge-woon+zorg

Onderzoek | huidige vastgoed | levensloopbestendig wonen | bewoners | eisen en regelgeving

Opdrachtgever:
Woningcorporatie Talis Nijmegen

Samenwerking:
Studio Leon Thier, Ashwin Jhingoer, Pim van den Elzen, Stefan de Neef, Maartje van Dalen

Project:
Onderzoek

Periode:
2011